Gizlilik

Kullanıcı ya da üye olan kişinin Web sitemiz servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliği sona erecektir. Web sitemiz servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Web sitemiz ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Web sitemizin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Web sitemizin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Web sitemiz un sorumlu olmayacaktır. Web sitemiz da sunulan hizmetlere Web sitemiz tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Web sitemizin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi üyemiz kabul eder. Üye ayrıca verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Web sitemizi sorumlu tutmayacaktır. Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını sağlayacaktır. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmayacaktır. Web sitemiz servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Web sitemizden tazminat talep etmeyecektir. Web sitemizden izin almadan Web sitemiz servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmayacaktır. Bu kurallara aykırı davrandığı takdirde Web sitemiz gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye (kullanıcı ya da müşteri) sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını bilir.

ANASAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   DANIŞMANINIZ   |  REFERANSLAR   |   ARŞİV   |   S.S.S.   |   SORU SOR   |   HUKUKİ   |   GİZLİLİK   |   İLETİŞİM


Copyright © 2015 excelci.com
Tasarım & Programlama : Deltapro