TEMEL


Hızlı Erişim Çubuğuna Ekleme Yapmak
2.9.2018 / 6:30

Ortamı Tanıma ve Görünüm Seçenekleri
2.9.2018 / 6:43

Şeritleri (Ribbons) Özelleştirmek
2.9.2018 / 6:44

Dosya (File) Sekmesi Komutları – Dışa Aktarma
2.9.2018 / 6:27

Dosya Kaydetme Seçenekleri
2.9.2018 / 11:20

Yeni Bir Dosyayı Kaydetmek
2.9.2018 / 7:57

Hazır Şablonlara (Templates) Dayalı Bir Dosya Oluşturmak
2.9.2018 / 3:58

Bir Dosyayı Şablon Olarak Kaydetmek/Şablon Olarak Kullanmak
2.9.2018 / 8:48

Var Olan Bir Dosyayı Açmak
2.9.2018 / 2:02

Var Olan Bir Dosyayı Silmek
2.9.2018 / 2:20

Yeni Sayfa (Sheet) Ekleme
2.9.2018 / 4:48

Sayfaya (Sheet) Ad Vermek – Sayfa Sekmesini Renklendirmek
2.9.2018 / 4:37

Sayfa (Sheet) Kopyalama
2.9.2018 / 3:37

İstenilen Bir Sayfayı (Sheet) Bulmak
2.9.2018 / 3:11

Pencere İşlemleri – Bölmeleri Dondurma
2.9.2018 / 3:30

Pencere İşlemleri – Tümünü Yerleştirme
2.9.2018 / 2:30

Pencere İşlemleri - Dosyalar Arası Geçiş
2.9.2018 / 1:41

Pencere İşlemleri - Dosyalar Arası Geçiş
2.9.2018 / 1:41

Pencere İşlemleri - Dosyalar Arası Geçiş
2.9.2018 / 1:41

Satır - Sütun Eklemek ve Silmek
2.9.2018 / 3:41

Hücre Eklemek ve Silmek
2.9.2018 / 2:34

Alan Üzerinde İşlemler
2.9.2018 / 3:23

Otomatik Gruplandırma İşlemi
2.9.2018 / 3:01

Manuel Gruplandırma İşlemi
2.9.2018 / 5:25

Paylaşım (Share)- İzleme ve Kabul (Accept) İşlemleri
2.9.2018 / 4:59

Tablo Oluşturmak - Tanımlamak
2.9.2018 / 4:21

Tablo Tanımlı Alanı Normal Aralığa Çevirmek
2.9.2018 / 3:29

Bir Dosyayı (Sayfayı) Yazdırmak
2.9.2018 / 5:34

Excel Seçeneklerinin (Options) Düzenlenmesi
2.9.2018 / 8:38

Bir Bakım Tablosu Hazırlama
2.9.2018 / 3:12

Tutarı Hesaplamak
2.9.2018 / 2:32

Satır ve Sütun Toplamları
2.9.2018 / 3:01

Diğer Hesaplamalar
2.9.2018 / 6:46

Otomatik Doldurma
2.9.2018 / 7:06

Özel Liste (Custom List) Oluşturmak
2.9.2018 / 5:48

Hızlı Doldurma (Flash Fill)
2.9.2018 / 7:14

Hızlı Çözümleme (Quick Analysis)
2.9.2018 / 3:22

Normal ve Özel Yapıştırma (Paste Special)
2.9.2018 / 8:22

Formül Kopyalamada Sabit Adres Kullanımı
2.9.2018 / 7:37

Toplam Değerine Oranları Hesaplama
2.9.2018 / 3:38

Ay-Ortalama Farkı
2.9.2018 / 5:40

Kümülatif Toplamlar
2.9.2018 / 7:37

Hücre Referansları-Diğer Sayfadan (Sheet)
2.9.2018 / 4:17

Tablo Tanımlamak
2.9.2018 / 6:57

Bulma ve Değiştirme (Find & Replace)
2.9.2018 / 7:06

Hücrelere Açıklama (Comment) Eklemek
2.9.2018 / 1:45

Fonksiyonların Kullanımı
2.9.2018 / 7:42

Hatalar (Errors)
2.9.2018 / 5:45

Seçim İşlemleri
2.9.2018 / 6:20

Sayıların Biçimlenmesi
2.9.2018 / 6:08

Tarihlerin Biçimlenmesi
2.9.2018 / 6:41

Metin (Text) Verilerin Biçimlenmesi
2.9.2018 / 4:56

Biçimleri Kopyalama
2.9.2018 / 2:48

Tablo Tasarımlarını Kullanmak
2.9.2018 / 3:30

Hücre Stillerini Kullanmak
2.9.2018 / 3:565

Özel Biçimleme-1 (Custom Format)
2.9.2018 / 4:44

Özel Biçimleme-2 (Custom Format)
2.9.2018 / 5:19

Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to columns) – Ürün Kodlarını Ayırmak -1
2.9.2018 / 3:19

Metni Sütunlara Dönüştürme – Ürün Kodlarını Ayırmak -2
2.9.2018 / 4:31

Metni Sütunlara Dönüştürme – Parantezlerden Ayırmak
2.9.2018 / 4:00

Metni Sütunlara Dönüştürme – Virgülden Ayırmak
2.9.2018 / 2:51

Metni Sütunlara Dönüştürme – Boşluktan Ayırmak
2.9.2018 / 3:38

Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)-Hücre Kuralları-Büyükler-1
2.9.2018 / 10:09

Koşullu Biçimlendirme-Hücre Kuralları-Büyükler-2
2.9.2018 / 3:17

Koşullu Biçimlendirme-Hücre Kuralları-Farklı-Olanlar
2.9.2018 / 5:08

Koşullu Biçimlendirme-Hücre Kuralları-İçerdiği Metin
2.9.2018 / 4:22

Koşullu Biçimlendirme-Hücre Kuralları-Tarih
2.9.2018 / 4:22

Koşullu Biçimlendirme-Hücre Kuralları-Yinelenenler
2.9.2018 / 3:55

Koşullu Biçimlendirme-İlk ve Son
2.9.2018 / 3:13

Koşullu Biçimlendirme-Kuralları Temizlemek
2.9.2018 / 1:41

Koşullu Biçimlendirme-Veri Çubukları (Data Bars)
2.9.2018 / 3:42

Koşullu Biçimlendirme-Renk Ölçekleri (Color Scales)
2.9.2018 / 2:35

Koşullu Biçimlendirme-Simgeler (Icons)-1
2.9.2018 / 7:39

Koşullu Biçimlendirme-Simgeler (Icons)-2
2.9.2018 / 4:33

Koşullu Biçimlendirme-Simgeler (Icons)-3
2.9.2018 / 3:57

Koşullu Biçimlendirme-Simgeler-Hedefler
2.9.2018 / 3:06

Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)-Kuralları Yönetmek (Manage Rules)
2.9.2018 / 2:49

Koşullu Biçimlendirme-Yeni Kural (New Rule)
2.9.2018 / 3:38

Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)-Formül Kullanımı-1
2.9.2018 / 4:00

Sayfa Düzenleme-Yazdırma-1
2.9.2018 / 5:55

Sayfa Düzenleme -Yazdırma-2
2.9.2018 / 4:11

Sayfa Düzenleme-Yazdırma -3
2.9.2018 / 2:41

Sayfa Düzenleme-Yazdırma-4
2.9.2018 / 3:28

Sütun (Column) Grafik -1
2.9.2018 / 14:57

Sütun (Column) Grafik -2
2.9.2018 / 7:22

Çubuk (Bar) Grafik
2.9.2018 / 4:55

Çizgi (Line) Grafik
2.9.2018 / 7:29

Pasta (Pie) Grafik-1
2.9.2018 / 4:36

Pasta (Pie) Grafik-2
2.9.2018 / 3:20

Halka (Doughnut) Grafik
2.9.2018 / 2:53

Alan (Area) Grafik
2.9.2018 / 4:45

Dağılım (Scatter) Grafik
2.9.2018 / 3:35

Kabarcık (Bubble) Grafik
2.9.2018 / 3:02

Hisse Senedi (Stock) Grafiği
2.9.2018 / 1:38

Yüzey (Surface) Grafiği
2.9.2018 / 3:29

Radar Grafik
2.9.2018 / 6:53

Hiyerarşik Grafik
2.9.2018 / 4:31

Histogram Grafik
2.9.2018 / 3:41

Şelale (Waterfall) Grafik
2.9.2018 / 3:05

Kutu ve Yatay Çizgi (Box And Whisker) Grafik
2.9.2018 / 2:02

Birleşik (Combo) Grafik -1
2.9.2018 / 3:15

Birleşik (Combo) Grafik -2
2.9.2018 / 2:31

Birleşik (Combo) Grafik -3
2.9.2018 / 6:55

Mini Grafikler (Sparklines)
2.9.2018 / 4:39

Uygulamalar Arasında Veri ve Grafik Yapıştırma
2.9.2018 / 4:45

Bağlantı (Link) Oluşturmak
2.9.2018 / 6:17

Bir Şekil Üzerinden Bağlantı Oluşturmak
2.9.2018 / 6:36

Bir Fonksiyonu Bulmak
2.9.2018 / 19:09

Bonus (Prim) Hesabı-1
2.9.2018 / 5:35

Bonus (Prim) Hesabı-2
2.9.2018 / 2:28

Adet İskontosu
2.9.2018 / 5:30

Masraf Toplamları-1
2.9.2018 / 6:13

Masraf Toplamları-2
2.9.2018 / 6:16

İhracat Toplamları
2.9.2018 / 6:16

Masraf Toplamları -3
2.9.2018 / 9:47

Proje Sayıları -1
2.9.2018 / 3:06

Ülkelere Yapılan İhracat Sayısı
2.9.2018 / 4:49

Proje Sayıları -2
2.9.2018 / 5:04

Gecikme Tarihlerinin Ortalaması -1
2.9.2018 / 3:17

Gecikme Tarihlerinin Ortalaması -2
2.9.2018 / 5:07

Adet ve Fiyat Çarpımı-1-TOPLACARPIM-SUMPRODUCT
2.9.2018 / 1:58

Filtrelenmiş Alt Toplamlar-1
2.9.2018 / 4:50

Filtrelenmiş Alt Toplamlar-2
2.9.2018 / 5:57

Büyük Küçük Harf Değiştirmek
2.9.2018 / 4:05

Ürün Kodunun Parçaları
2.9.2018 / 4:28

IBAN Numarasının Parçaları
2.9.2018 / 2:08

Ürün Kodunun Parçalarını Birleştirmek
2.9.2018 / 2:59

E-Posta Adresini Oluşturma
2.9.2018 / 11:57

Tarihi Metne Çevirmek
2.9.2018 / 4:31

Tarih Birleştirme
2.9.2018 / 3:26

Günün Tarihi
2.9.2018 / 3:01

Tarih İşlemleri
2.9.2018 / 4:08

İki Tarih Arasındaki Fark-1
2.9.2018 / 6:04

İki Saat Arasındaki Fark-2
2.9.2018 / 3:02

Ürün Adını Getirme
2.9.2018 / 12:03

Fatura Formu
2.9.2018 / 11:36

Otomobil Vergileri
2.9.2018 / 3:48

Yakıt Tüketimini Bulmak
2.9.2018 / 2:53

Yuvarlama (Round) İşlemleri
2.9.2018 / 4:22

Mutlak Değer - ABS
2.9.2018 / 2:14

Tam Sayı - INT
2.9.2018 / 1:53

Personel Listesini Sıralama
3.9.2018 / 7:12

Satış Verilerinin Sıralanması
3.9.2018 / 8:41

Renge Göre Sıralama
3.9.2018 / 6:09

Simgelere Göre Sıralama
3.9.2018 / 2:38

Özel Listeye Göre Sıralama
3.9.2018 / 2:59

Filtreleme-1
3.9.2018 / 8:02

Filtreleme-2
3.9.2018 / 4:16

Renge Göre Filtreleme
3.9.2018 / 2:27

Özel Karakterle Filtreleme
3.9.2018 / 4:09

Filtrelenen Verilerin Toplamı
3.9.2018 / 5:57

Marka Ara Toplamı
3.9.2018 / 4:40

Personel Sayıları
3.9.2018 / 2:33

Marka ve Satış Elemanı Ara Toplamı
3.9.2018 / 4:16

Satış Elemanlarının Toplam Satış Tutarları
3.9.2018 / 17:17

Makinaların Ürettiği Miktarların Toplamları
3.9.2018 / 5:05

Şikayet Sayıları
3.9.2018 / 4:27

Değer Alanı Ayarlarını Yeniden Düzenlemek
3.9.2018 / 2:35

Birden Çok Alanı İç İçe Kullanmak
3.9.2018 / 3:40

Özel (Custom) Alan Ayarları
3.9.2018 / 2:48

Tarih Gruplandırması - Ay
3.9.2018 / 3:31

Tarih Gruplandırması - Yıl Çeyrek ve Ay
3.9.2018 / 4:01

İş Kodlarını Yirmili Gruplar Halinde Toplamak
3.9.2018 / 2:24

Metin Verilerin Gruplanması
3.9.2018 / 2:47

Bir Alan Üzerinde Sıralama
3.9.2018 / 2:16

Satır ve Sütun Etiketlerine Göre Sıralama
3.9.2018 / 2:23

Filtre Alanını Kullanmak
3.9.2018 / 3:40

Etiket Filtreleri (Label Filtering)
3.9.2018 / 4:13

Değer Filtreleri (Value Filtering)
3.9.2018 / 3:02

Kaynak Verileri Güncellemek
3.9.2018 / 1:51

Kaynak Veri Alanını Değiştirmek
3.9.2018 / 3:39

Dilimleme (Slicing)
3.9.2018 / 7:07

Zaman Çizelgesi (Timelines)
3.9.2018 / 4:08

Pivot Tablo Stilleri
3.9.2018 / 2:22

Sekmeli (Tabular) Görünüm
3.9.2018 / 4:08

Pivot Grafik
3.9.2018 / 10:56
ANASAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   DANIŞMANINIZ   |  REFERANSLAR   |   ARŞİV   |   S.S.S.   |   SORU SOR   |   HUKUKİ   |   GİZLİLİK   |   İLETİŞİM


Copyright © 2015 excelci.com
Tasarım & Programlama : Deltapro